Kontynuacja edukacji przedszkolnej 

Data:
od: 19-02-2024 do 23-02-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne 

Data:
od: 26-02-2024 godz. 09:00 do 08-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Składanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 11-03-2024 do 22-03-2024

Zdarzenie:

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

Data:
od 25-03-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 25-03-2024 godz. 12:00 do 29-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.

Data:
od 03-04-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca 

Data:
od: 20-05-2024 godz. 09:00 do 24-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Składanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Data:
od: 27-05-2024 do 29-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

Data:
od 04-06-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Data:
od: 04-06-2024 godz. 12:00 do 07-06-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.

Data:
od 10-06-2024 godz. 12:00

Zdarzenie:

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.